Bộ móng guốc & bộ linh trưởng

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trần Thị Ngọc Khánh
Người gửi: Trần Thị Ngọc Khánh
Ngày gửi: 19h:21' 17-03-2013
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
* Câu hỏi bài cũ
kiểm tra mieọng
1 Nêu đặc điểm của thú ăn thịt ?(8 đ)
* Câu hỏi bài mới
2.Nêu đại diện của bộ móng guốc ?(2 đ)
I. Các bộ móng guốc.
Tiết 53: đa dạng của lớp thú (tiếp theo)
Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng.
Đọc thông tin SGK trang 166 và quan sát hình dưới đây tìm đặc điểm chung của bộ móng guốc.
- Thú móng guốc có số lượng ngón chân tiêu giảm, đốt cuối của mỗi ngón có sừng bao bọc được gọi l guốc.

Cấu tạo chân thú móng guốc thích nghi với đời sống chạy nhanh như thế nào ?
- Chân cao, trục ống chân, cổ chân, bn v ngón chân gần như thẳng hng v chỉ có những đốt cuối của ngón chân có guốc bao bọc mới chạm đất nên diện tích tiếp xúc với đất hẹp.
Tiết 53: đa dạng của lớp thú (tiếp theo)
Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng.
I.Các bộ móng guốc.
Quan sát tranh, nêu tên những đại diện thuộc bộ móng guốc.
Thú móng guốc gồm mấy bộ ?
Chọn từ phù hợp điền vào bảng sau:
Cấu tạo, đời sống và tập tính 1 số đại diện thú móng guốc.
I. Các bộ móng guốc.
Tiết 53: đa dạng của lớp thú (tiếp theo)
Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng.
Chẵn
Không có
ăn tạp
Đàn
Chẵn

Nhai lại
Đàn
Lẻ
5 ngón
Lẻ
Không có
Không có

Không nhai lại
Không nhai lại
Không nhai lại
Đàn
Đàn
Đơn độc
? Dựa vào bảng dưới đây hãy tìm đặc điểm phân biệt bộ guốc chẵn và bộ guốc lẻ.
I. Các bộ móng guốc.
Tiết 53: đa dạng của lớp thú (tiếp theo)
Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng.
Chế độ nhai lại diễn ra như sau:
I. Các bộ móng guốc.
Tiết 53: đa dạng của lớp thú (tiếp theo)
Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng.
Một số đại diện thuộc bộ guốc chẵn.
Một số đại diện thuộc bộ guốc lẻ.
Tại sao Voi lại được xếp thành một bộ riêng ?
*Đặc điểm chung của bộ móng guốc:
Số ngón chân tiêu giảm, đốt cuối mỗi ngón có bao sừng gọi là guốc.
Thú móng guốc gồm 3 bộ:
+ Bộ guốc chẵn: Số ngón chân chẵn, có sừng, đa số nhai lại.
Đại diện: Trâu, Bò. Lợn, Hươu.
+ Bộ guốc lẻ: Số ngón chân lẻ, không có sừng (trừ tê giác), không nhai lại.
Đại diện: Tê giác, Ngựa.
+ Bộ voi: Có 5 ngón, guốc nhỏ, không nhai lại.
Đại diện: Voi.
I. Các bộ móng guốc.
Tiết 53: đa dạng của lớp thú (tiếp theo)
Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng.
Kết luận
? Đọc thông tin sgk T167 và quan sát hình dưới đây.
I. Các bộ móng guốc.
Tiết 53: đa dạng của lớp thú (tiếp theo)
Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng.
II. Bộ linh trưởng.
1. Nêu các đại diện thuộc bộ linh trưởng?
2. Tại sao bộ linh trưởng leo trèo rất giỏi?
- Khỉ, Vượn, Tinh Tinh, Gorila.
Bàn tay, bàn chân có 5 ngón, ngón cái đối diện với ngón còn lại.
- Chi có khả năng cầm nắm, bám chặt.
Quan sát hình dưới đây, đọc v phân tích sơ đồ.
Có chai mông lớn , túi má lớn, đuôi dài Khỉ
Sống theo đàn.
- Có chai mông nhỏ, không có túi má và đuôi Vượn


Đười ươi Sống đơn độc

- Không có chai mông, túi má và đuôi Khỉ hình người Tinh tinh
Sống theo đàn
Gôrila
Vượn khác khỉ : Vượn có chai mông nhỏ, không có túi má và đuôi.
Khỉ hình người khác khỉ và vượn : khỉ hình người không có chai mông , túi má và đuôi.
- Nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Æc tr­ng nhÊt ®Ó :
a. ph©n biÖt khØ và v­în ?
b. Phân biệt khỉ hình người với khỉ, vượn ?
I. Các bộ móng guốc.
Tiết 53: đa dạng của lớp thú (tiếp theo)
Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng.
II. Bộ linh trưởng.
Đi bằng bàn chân.
Bàn tay, bàn chân có 5 ngón.
- Ngón cái đối diện với các ngón còn lại ? thích nghi với việc cầm nắm , leo trèo.
Ăn tạp, chủ yếu ăn thực vật.
Đại diện: Tinh tinh, Gorila, Vượn.
Kết luận
Tại sao bộ linh trưởng là động vật tiến hoá nhất gần với loài người ?
- Bán cầu não lớn, phản xạ có điều kiện nhiều, đi bằng bàn chân, bàn tay linh hoạt.
ĐƯỜI ƯƠI
TINH TINH
GÔRILA
Một số đại diện của bộ linh trưởng.
Chúng ta phải làm gì để bảo vệ và phát triển chúng ?
Đọc thông tin SGK trang 168 cho biết thú có những giá trị gì trong đời sống con người ?
I. Các bộ móng guốc.
Tiết 53: đa dạng của lớp thú (tiếp theo)
Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng.
II. Bộ linh trưởng.
III. Vai trò của thú.
I. Các bộ móng guốc.
Tiết 53: đa dạng của lớp thú (tiếp theo)
Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng.
II. Bộ linh trưởng.
III. Vai trò của thú.
Kết luận
+ Vai trò:
Cung cấp thực phẩm: Lợn, trâu, bò.
Cung cấp dược liệu: Khỉ, hươu, hươu xạ.
Cung cấp nguyên liệu phục vụ mỹ nghệ: Ngà voi..
Cung cấp nguyên liệu thí nghiệm: Thỏ, chuột.
Tiêu diệt gặm nhấm có hại: Mèo rừng, chồn.
+ Biện pháp:
Bảo vệ động vật hoang dã.
Xây dựng khu bảo tồn động vật.
Tổ chức chăn nuôi những loài có giá trị kinh tế.
Nhớ lại kiến thức đã học về lớp thú + thông qua các đại diện ? tìm đặc điểm chung của lớp thú ?
*Một số gợi ý
Bộ lông.
- Bộ răng.
- Tim (số ngăn), máu nuôi cơ thể, số vòng tuần hoàn.
- Sinh sản.
- Nuôi con.
- Nhiệt độ cơ thể.
I. Các bộ móng guốc.
Tiết 53: đa dạng của lớp thú (tiếp theo)
Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng.
II. Bộ linh trưởng.
IV. Đặc điểm chung của thú.
III. Vai trò của thú.
* Đặc điểm chung của lớp thú:
Là động vật có xương sống có tổ chức cao nhất.
- Có lông mao.
- Bộ răng phân hoá thành 3 loại (răng cửa, răng nanh, răng hàm).
- Thai sinh và nuôi con bằng sữa.
- Tim 4 ngăn 2 vòng tuần hoàn.
Bộ não phát triển.
- Là động vật hằng nhiệt.
I. Các bộ móng guốc.
Tiết 53: đa dạng của lớp thú (tiếp theo)
Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng.
II. Bộ linh trưởng.
IV. Đặc điểm chung của thú.
Kết luận
III. Vai trò của thú.
I. Các bộ móng guốc.
Tiết 53: đa dạng của lớp thú (tiếp theo)
Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng.
II. Bộ linh trưởng.
III. Vai trò của thú.
IV.Đặc điểm chung của thú.
*Đặc điểm chung của bộ móng guốc:
+ Số ngón chân tiêu giảm, đốt cuối mỗi ngón có bao sừng gọi là guốc.
Thú móng guốc gồm 3 bộ:
- Bộ guốc chẵn: Số ngón chân chẵn có sừng, đa số nhai lại.
Đại diện: Trâu, Bò. Lợn, Hươu.
- Bộ guốc lẻ: Số ngón chân lẻ, không có sừng (trừ tê giác), không nhai lại.
Đại diện: Tê giác, Ngựa.
- Bộ voi: Có 5 ngón, guốc nhỏ, không nhai lại.
Đại diện: Voi.
- Đi bằng bàn chân.
- Bàn tay, bàn chân có 5 ngón.
- Ngón cái đối diện với các ngón còn lại ? thích nghi với việc cầm nắm leo trèo.
ăn tạp.
- Đại diện: Tinh tinh, Gorila, Vượn.
*Đặc điểm chung của lớp thú:
Là động vật có xương sống có tổ chức cao nhất.
- Có lông mao.
- Bộ răng phân hoá thành 3 loại (răng cửa, răng nanh, răng hàm).
- Thai sinh và nuôi con bằng sữa.
- Tim 4 ngăn 2 vòng tuần hoàn.
- Bộ não phát triển.
- Là động vật hằng nhiệt.
* Vai trò:
- Cung cấp thực phẩm: Lợn, trâu, bò.
- Cung cấp dược liệu: Khỉ, hươu, hươu xạ.
- Cung cấp nguyên liệu phục vụ mỹ nghệ: Ngà voi..
- Cung cấp nguyên liệu thí nghiệm: Thỏ, chuột.
+ Biện pháp:
- Bảo vệ động vật hoang dã.
- Xây dựng khu bảo tồn động vật.
- Tổ chức chăn nuôi những loài có giá trị kinh tế.
BÀI TẬP.
Câu1. Kh? hỡnh ngu?i g?m nh?ng d?i di?n no ?
a. Du?i uoi, Tinh tinh, Kh?.
b. Tinh tinh ,Kh?, vu?n.
c. Du?i uoi , tinh tinh, gụrila.
d. Du?i uoi, Tinh tinh, Gụrila, vu?n.
Câu2. D?c di?m chung c?a Thỳ l gỡ ?
a. Mỡnh cú lụng vu bao ph?.
b. Mỡnh cú lụng mao bao ph?.
c. Rang phõn hoỏ ( rang c?a, rang nanh, rang hm ).
d. Tim 4 ngan, mỏu nuụi co th? l mỏu d? tuoi.
e. Cú 2 vũng tu?n hon.
f. Cú 1 vũng tu?n hon.
g. Thai sinh.
h. Nuụi con b?ng s?a m?.
i. L d?ng v?t h?ng nhi?t.
j. L d?ng v?t bi?n nhi?t.
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
Hướng dẫn học tập :
*Đối với bài vừa học:
H?C BI. ,TR? L?I CU H?I SGK. D?C `EM CĨ BI?T"
*Đối với bài học ở tiết tiếp theo
Sưu tầm tư liệu về đời sống và tập tính của thú
Kết thúc bài giảng
Tiết 53: đa dạng của lớp thú (tiếp theo)
Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng